Regulamin konkursu #nalugirls

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą

#nalugirls

i jest zwany dalej: „Konkursem".

§ 2 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Paterns sp. z o.o., NIP: 9522220811, KRS: 0000924382, REGON: 520062040, Adres: Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, adres e-mail: nalubodywear@gmail.com, nr telefonu: +48 797 975 957.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują współpracownicy Organizatora.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/nalu.bodywear/ .

2. Konkurs trwa od dnia 1.09.2023 r. (od chwili opublikowania posta na Instagramie) i jest konkursem stałym, gdzie raz w miesiącu jedna osoba wygrywa bon na kwotę 100 zł. Zwyciężczymi ogłaszana jest na Instagramie Organizatora w Insta Story: https://www.instagram.com/nalu.bodywear/.

3. Nagrodą jest wejściówka dla zwyciężczyń jest bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie https://nalubodywear.com/

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu na Instagramie jest opublikowanie zdjęcia lub reels na swoim feedzie na Intagramie pokazujące stylizację z wykorzystaniem, co najmniej jednej rzeczy od Nalu. W poście/reels należy oznaczyć profil @nalu.bodywear oraz użyć hasztagu #nalugirls
 2. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał między innymi pod uwagę kreatywność.
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem: https://nalubodywear.com/pages/regulamin-konkursu-nalugirls
 4. Organizator otrzymuje możliwość udostępnienia postów i reels konkursowych na swoim profilu, w Insta Story, rolkach, postach oraz na stronie sklepu https://nalubodywear.com/.

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osób wyłonionybh spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadanie wskazane w poście na Instagramie Organizatora.

2. Nagrodą jest bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Nalu Bodywear: https://nalubodywear.com/

3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/nalu.bodywear/ raz w miesiącu, do 5 dnia roboczego miesiąca.

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

c. numer telefonu

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://nalubodywear.com/pages/regulamin-konkursu-nalugirls

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.