Zwroty i reklamacje
Odstąpienie od umowy

Jeśli

 1. A) jesteś konsumentem

lub

 1. B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: nalu.bodywear@gmail.com

Dla usprawnienia pracy w oświadczeniu prosimy o zawarcie tych danych:

- imię i nazwisko
- numer zamówienia
- numer konta do przelania zwrotu

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Green Logistics Polska NALU/PATERNS ul. Podleśna 30 , 05-532 Baniocha, tel: 797 975 957, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Do paczki prosimy włożyć kartkę z:

- Imieniem i nazwiskiem
- numerem zamówienia
- Listą rzeczy, razem z rozmiarami, które są zwracane.

Taka kartka bardzo usprawni pracę magazynu i przyjmowanie zwrotów ;)

NIE POLECAMY wysyłek zwrotów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

POLECAMY zwroty za pośrednictwem InPostu. Paczkę można nadać kurierem albo w paczkomacie. Do magazynu musi dostarczyć ją kurier na adres:

Green Logistics Polska NALU/PATERNS 
ul. Podleśna 30 
05-532 Baniocha
tel: 797 975 957 

Paczki wysyłane do paczkomatu nie będą odbierane!

Jeśli masz pytania dotyczące zwrotu, zadzwoń do naszej obsługi klienta: +48 797 975 957

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się niezgodny z umową, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię konsumencką na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami) - „ustawa o prawach konsumenta”. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: nalu.bodywear@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa.

 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, możesz żądać jego:

 • naprawy lub
 • wymiany

Dopiero jeżeli:

 • odmówimy Tobie naprawy bądź wymiany towaru niezgodnego z umową,
 • nie uda Nam się naprawić bądź wymienić towaru niezgodnego z umową,
 • pomimo podjęcia przez Nas próby naprawy bądź wymiany towaru niezgodnego z umową, stan niezgodności towaru z umową nadal się utrzymuje,
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego skorzystania z naprawy bądź wymiany towaru niezgodnego z umową,

lub

 • poinformujemy Ciebie o tym, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie

możesz złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny albo
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Odpowiadamy względem Ciebie za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili jego dostarczenia, chyba że określimy dłuższy termin przydatności danego towaru.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu internetowego.