Regulamin konkursu "Nazwa dla koszuli" w dniu 3.07.2024

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą

"Nazwa dla koszuli"

i jest zwany dalej: „Konkursem".

§ 2 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Paterns sp. z o.o., NIP: 9522220811, KRS: 0000924382, REGON: 520062040, Adres: Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, adres e-mail: nalubodywear@gmail.com, nr telefonu: +48 797 975 957.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują współpracownicy Organizatora.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/nalu.bodywear/ .

2. Konkurs trwa od dnia 3.07.2024 r. (od chwili opublikowania posta na Instagramie) do 3.07.2024r. godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 4.07.2024 i zostanie opublikowane na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/nalu.bodywear/.

3. Nagrodą jest koszula, której dotyczy konkurs, w dowolnym, dostępnym rozmiarze. Rozmiar wybiera zwycięzca.

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu na Instagramie jest:

  skomentowanie postu konkursowego odpowiadając na pytanie: Jak powinna nazywać się nowa koszula Nalu Bodywear?

 2. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał między innymi pod uwagę kreatywność.
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem: https://nalubodywear.com/pages/regulamin-konkursu-nazwa-dla-koszuli
 4. Organizator otrzymuje możliwość udostępnienia komentarzy pod postem konkursowym na swoim profilu, w Insta Story, rolkach, postach oraz na stronie sklepu https://nalubodywear.com/.

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadanie wskazane w poście na Instagramie Organizatora.

2. Nagrodą jest koszula, której dotyczy konkurs, w dowolnym, dostępnym rozmiarze. Rozmiar wybiera zwycięzca.

3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/nalu.bodywear/ najpóźniej 3.07.2024

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

c. numer telefonu

d. informacji, który rozmiar koszuli wybiera.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://nalubodywear.com/pages/regulamin-konkursu-nazwa-dla-koszuli

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.